Ramowy rozkład dnia

7:00–8:45 – schodzenie się dzieci; zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, zabawy integracyjne,

8:45–9:00 – zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania,

9:00–9:15 - śniadanie,

9:15–11:30 – zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe,

11:30–11:40 – zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu,

11:40-12:00 – obiad,

12:00-13:00 - zabawy dywnowe, kołowe, integrcyjne, twórcze,

13:00–14:30 – odpoczynek poobiedni,

14:30–14:40 – czynności porządkowo – higieniczne, mycie rąk,

14:40–15:00 – podwieczorek,

15:00–17:00 – zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, prace wyrównawcze, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, pobyt na świeżym powietrzu, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.