Kadra

Kadra Pedagogiczna:
Dyrektor: mgr Elżbieta Leśniak- nauczyciel dyplomowany
Wicedyrektor: mgr Iwona Szlachta – nauczyciel mianowany

 

Nauczyciele:
Grupa ,,Biedronki” (5 – latki)
- mgr Anna Kurek – nauczyciel kontraktowy
- mgr Barbara Suder – nauczyciel dyplomowany
pomoc nauczyciela – pani Krystyna Sołtys
Grupa ,,Rybki” (5 – latki)
- mgr Barbara Sanowska – nauczyciel dyplomowany
- mgr Dominika Szefer – nauczyciel kontraktowy
pomoc nauczyciela – pani Danuta Dobosz
Grupa ,,Żabki” (4, 5 – latki)
- mgr Katarzyna Kotulska - nauczyciel kontraktowy
- mgr Agelika Bujas – nauczyciel kontraktowy
pomoc nauczyciela – pani Agnieszka Szlachta
Grup ,,Kotki” (4 – latki)
- mgr Agnieszka Suder –nauczyciel mianowany
grupa popołudniowa – mgr Joanna Pietrzyk – nauczyciel kontraktowy
pomoc nauczyciela – pani Halina Grabowska
Grupa ,,Jeżyki” ( 4 – latki)
- mgr Ewelina Ślusarczyk – nauczyciel kontraktowy
grupa popołudniowa – mgr Urszula Krzysztofek – nauczyciel stażysta
nauczyciel wspomagający – mgr Renata Panuś
pomoc nauczyciela – pani Elżbieta Mika
Grupa ,,Smerfy” (3 – latki)
- mgr Wioleta Baran – nauczyciel mianowany
- mgr Iwona Szlachta – nauczyciel mianowany
grupa popołudniowa – mgr Ewelina Worwa – nauczyciel stażysta
nauczyciel wspomagający – mgr Agnieszka Feliks – nauczyciel stażysta
pomoc nauczyciela – pani Krystyna Matoga

Religia – katecheta mgr Dominika Suder – nauczyciel stażysta
Logopeda – mgr Agnieszka Biela

Główna woźna - pani Elżbieta Matoga

Intendentka - pani Katarzyna Filipowska

Konserwator - pan Krzysztof Poznański
Sekretariat - pani Ilona Iwanów - Baran

Nazwa i adres przedszkola:
Przedszkole Samorządowe ,,Kropla Słońca" w Sieprawiu
ul. Jana Pawła II 40
32-447 Siepraw
Telefon kontaktowy:
12 274 60 60