Ciekawe informacje

Adresy ciekawych stron internetowych: 

- www.eDziecko.pl

- www.maluchy.pl 

Ważne instytucje:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dobczycach – tel. 12 271 16 13 www.szkolnictwo.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie – tel. 12 634 42 70; www.pcpr.powiat.krakow.pl

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień – tel. 12 425 57 47; www.kctu.pl