• PROPOZYCJE Z RELIGII

1. Na początku zaczniemy od zagadki: We mnie, w tobie, w każdym z nas.
Bije równo - raz po raz.
Czy już wiemy co to jest?? Oczywiście chodzi o serce. Będzie ono tematem przewodnim naszej katechezy.

2. Posłuchajmy historii, którą usłyszała Kasia od swojej babci:
Prośba Jezusa

Ponad 300 lat temu żyła we Francji mała Małgosia. Od najmłodszych lat bardzo kochała Jezusa. Często z Nim rozmawiała. Podziwiała siostry zakonne, które spotykała. Widywała je modlące się w kościele i pomagające innym ludziom. Gdy miała 4 lata, obiecała należeć do Jezusa tak jak one. Gdy dorastała, miłość do Jezusa wypełniała całe jej serce. Tak jak obiecała, została siostrą zakonną. Najważniejszym wydarzeniem w jej życiu było spotkanie z Jezusem, podczas którego Jezus ukazał jej swoje Serce jaśniejące jak słońce. Mówił, że jest ono pełne miłości do wszystkich ludzi, nawet wtedy, gdy o Nim zapominają. Jezus prosił Małgorzatę, aby przez modlitwę i dobre uczynki przypominała ludziom o przepełnionym miłością do nas Sercu Jezusa. Od tej chwili Małgosia jeszcze więcej się modliła, opiekowała się chorymi, obdarzała miłością wszystkich, którzy zwracali się do niej o pomoc. Starała się, aby jej serce było podobne do serca Jezusa.

Przypomnijmy sobie
– Jak miała na imię dziewczynka, która od najmłodszych lat kochała Jezusa?
– Kim została Małgosia, gdy dorosła?
– Kto był najważniejszy w życiu Małgosi?
– Co robiła Małgosia, aby jej serce stało się podobne do Serca Jezusa?

3. Jest takie serce, które kocha najbardziej ze wszystkich serc na świecie. Serce to kocha wszystkich ludzi: dużych, małych, dzieci dorosłych, zdrowych i chorych. Dla wszystkich jest miejsce w tym sercu. Czyje to serce? To Serce Pana Jezusa

Serce Pana Jezusa

4. Piosenka Sercem kocham Jezusa do posłuchania dla chętnych

5. Praca plastyczna Serce Pana Jezusa
Mając papier kolorowy, można podrzeć go na małe elementy a potem wykleić nimi serce.

wyklejanka