• PIERWSZE KROKI W PRZEDSZKOLU

Wskazówki dla rodziców (przed rozpoczęciem uczęszczania do przedszkola):

- zadbaj o kontakt z rówieśnikami – dbaj o to, by dziecko nie siedziało samotnie w kącie piaskownicy, pomagaj mu nawiązać kontakt z koleżanką lub kolegą z podwórka. W przedszkolu będzie musiało przez kilka godzin być w towarzystwie wielu rówieśników, i dobrze by umiało odnaleźć się w grupie.
- ucz samodzielności – nie wyręczaj dziecka w czynnościach samoobsługowych. Samodzielne próby ubierania się, załatwiania potrzeb fizjologicznych, mycia rąk to umiejętności, które bardzo ułatwią funkcjonowanie w przedszkolu.
- chwal za każdy przejaw samodzielności dziecka – motywacja wzmacnia się, jeśli podkreśla się sukcesy dziecka.
- organizuj dziecku doświadczenia związane z przebywaniem bez rodziców – dobrze byłoby, żeby dziecko doświadczyło tego, że rodzice zostawiają je na krótki czas i zawsze wracają. To bardzo ułatwi pozostawanie w przedszkolu.
- konsekwencja działania – musisz mieć przekonanie o słuszności decyzji pójścia dziecka do przedszkola. Nie możesz okazać dziecku wahania, wątpliwości czy niepewności.
- pozytywnie nastaw dziecko do przedszkola – opowiedz dziecku o tym, jak sam chodziłeś do przedszkola, przeczytaj książkę, której bohaterowie to przedszkolaki, odwiedź przedszkole i plac zabaw.
- dotrzymuj słowa – jeśli powiesz dziecku, że odbierzesz je po obiedzie, to czekaj na nie. Nie składaj obietnic, których nie możesz wypełnić. Dotrzymywanie słowa -

daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i pewność, że rodzic je kocha.

Wskazówki dla rodziców (gdy dziecko właśnie rozpoczęło uczęszczanie do przedszkola):

- w pierwszych dniach pobytu w placówce odbierajcie dziecko wcześniej. Pobyt w nowym miejscu może się wydawać bardzo długi;
- nie składajcie obietnic wcześniejszego odbioru, jeśli wiecie, że jest to niemożliwe;
- nie zabierajcie dziecka z powrotem do domu, jeśli dziecko rozpacza przy rozstaniu. Uległość w takiej sytuacji utwierdzi dziecko w przekonaniu, że łzami będzie mogło wymusić zachowania, jakich oczekuje.